Contratación do servizo de realización de estudos de viabilidade e apoio administrativo e técnico para a tramitación dos proxectos que solicitan axudas ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra

Posted by

Procedemento de contratación do servizo de realización de estudos de viabilidade e apoio administrativo e técnico para a tramitación dos proxectos que solicitan axudas ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Publicación: 25/10/2023

Expediente: GALP-RP_011_2023

Data límite de presentación de ofertas: 02/11/2023

Anuncio de contratación:
05_GALP-RP_011_2023_F_Anuncio_Informes_Viabilidade 

Pregos de Claúsulas Administrativas Particulares e de Prescripcións Técnicas:
02_GALP_RP_011_2023_F_Pregos_Condicions__signedfirmado_signed

Anexo I. Oferta económica e de criterios avaliables de xeito automático:
03_GALP-RP_011_2023_F_Anexo_I_oferta económica.docx

Anexo II. Declaración responsable:
04_GALP-RP_011_2023_F_Anexo_II_Declaracion_Responsable.docx 

Comparte isto