Documentación e enlaces

BASES E FORMULARIOS

INFORMES DE ACTIVIDADE ANUAL

ENLACES DE UTILIDADE:

  • Pescado Artesanal: Sistema de comercialización conxunta de peixe e marisco procedente da pesca artesanal na Ría de Pontevedra
  • FARNET: Rede Europea de Zonas de Pesca
  • REGP: Red Española de Grupos de Pesca