Contratación do servizo de perito independente para valoración de proxectos de obras presentados ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra

Posted by

Procedemento para a contratación do servizo de perito independente para valoración de proxectos de obras presentados ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Ría de Pontevedra. Programa FEMPA 2021-2027.

Publicación: 25/10/2023

Expediente: GALP-RP_012_2023

Data límite de presentación de ofertas: 02/11/2023

Anuncio de contratación:
05_GALP-RP_012_2023_F_Anuncio_Peritaxe_Proxectos

Pregos de Claúsulas Administrativas Particulares e de Prescripcións Técnicas:
02_GALP_RP_012_2023_F_PREGOS_peritaxe obras_sn

Anexo I. Oferta económica e de criterios avaliables de xeito automático:
03_GALP-RP_012_2023_F_Anexo_I_Oferta_Economica

Anexo II. Declaración responsable:
04_GALP-RP_012_2023_F_Anexo_II_Declaracion_Responsable.docx

Comparte isto