Proposta de adxudicación do contrato do servizo de perito independente

Posted by

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de perito independente para valoración de proxectos de obras presentados ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Ría de Pontevedra. Programa FEMPA 2021-2027.

Publicación: 09/11/2023

Expediente: GALP_RP_012_2023_F_ANUNCIO_PROPOSTA_ADXUDICACIÓN

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva.

Comparte isto