PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO RÍA DE PONTEVEDRA . Corrección de erros aos resultados da proba escrita

CORRECIÓN DE ERROS.

Publicada no día 7 de setembro a acta da proba escrita, e tras a advertencia dunha persoa candidata, comprobouse de maneira fehaciente a existencia dun erro na plantilla de resultados, que afecta á puntuación das persoas aspirantes que participaron en dita proba.

Acta corrección erros