Axudas para dotación de botiquíns

A Dirección do Instituto Social da Mariña convoca a concesión de axudas económicas para a dotación obrigatoria dos botiquíns de a bordo aos empresarios das embarcacións.

Estas axudas están destiñadas a subvencionar tanto a dotación inicial de botiquíns como a reposición dos fármacos e o material sanitario.