Asistencia na presentación electrónica das solicitudes de axuda a proxectos

 

Tal e como estipula a Orde do 21 de decembro de 2018, o GALP Ría de Pontevedra asistirá aos promotores interesados no uso dos medios electrónicos nas súas relacións coa consellería do Mar, polo que porá a disposición dos promotores unha asistencia e os medios necesarios para o acceso á sede electrónica no seguinte horario de atención:

25 e 28 de febreiro e o 1 de marzo, de 10:00 a 14:00