Resolución Definitiva de concesión de Axudas GALP Pontevedra

A Xunta Directiva do GALP Ría de Pontevedra, en xuntanza celebrada o día 14 de outubro para revisar as alegacións e incidencias xurdidas sobre a proposta de aprobación do 3 de outubro, aproba a proposta de resolución definitiva de concesión de axudas e o listado de proxectos estimados e desestimados ao abeiro das EDLP aprobadas pola Consellería para os GALP.

Resolución definitiva da Xunta Directiva na Convocatoria de setembro de 2019:

LISTADO PROXECTOS APROBADOS E DESESTIMADOS

AVALIACIÓN PROXECTOS PRODUCTIVOS


Esta resolución non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

(Esta resolución está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Pontevedra e na páxina galp.xunta.gal)