Acordo da Xunta Directiva para darlle continuidade ao procedemento de aprobación de proxectos da Convocatoria 2021-08

Dando resposta á devolución da proposta definitiva de aprobación de proxectos da Consellería do Mar, a Xunta Directiva adoptou os seguintes acordos para dar continuidade ao procedemento de aprobación de proxectos da Convocatoria de axudas ao abeiro da Orde do 3 de agosto de 2021: