Proceso de selección e contratación de persoal técnico do GALP Ría de Pontevedra: Relación provisional de persoas admitidas

Rematado o prazo de presentación de instancias para a provisión dunha praza de Técnico/a en réxime de persoal técnico do GALP Ría de Pontevedra, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta «Admisión de aspirantes», dase publicidade á lista provisional de admitidos e excluídos.

Así mesmo, concédese un prazo de dous días hábiles para corrección de defectos.

Consultar no seguinte enlace: Relación provisional de admitidos e excluídos