Proceso de selección e contratación de persoal técnico do GALP Ría de Pontevedra: Relación definitiva de persoas admitidas

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dun posto de Persoal Técnico/a para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta “Admisión de Aspirantes”, dase publicidade da lista definitiva de admitidos.

Consultar na seguinte ligazón: Relación definitiva de admitidos

Así mesmo, de conformidade coa base oitava, convócase ós aspirantes definitivos para a realización da fase 1ª (proba escrita-tipo test) o próximo 27 de abril ás 17:00 horas, no ESPAZO EMPRENDEDOR DE MARÍN, Parque Azul de Cantodarea s/n, Puerto de Marín.