Puntuación final do proceso de selección e contratación de persoal técnico do Galp Ría de Pontevedra

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra, convocou un proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 -2020).

A continuación poden consultar a puntuación final do proceso de selección de aspirantes.

Acta coa puntuación final do proceso de selección de aspirantes