Innovación en artes de pesca sostibles

O pasado 7 de decembro celebrouse un seminario de FAMENET sobre ‘Innovación en artes de pesca sostible. Neste seminario, diferentes de Grupos de Acción Local de Europa e corporacións privadas presentaron proxectos de interese para o sector pesqueiro.

Aquí compartimos unha serie de presentacións sobre: