Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal amb. Parques Illas Atlánticas

O proxecto consiste no traballo directo cos pescadores artesanais e as súas confrarías co obxectivo de mellorar a gobernanza e a xestión pesqueira na zona e o traballo conxunto final co Organismo Autónomo xestor do parque.

Referencia normativa:
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria – ano:
2016
Data de aprobación:
09/11/2016