Adquisición dun vehículo isotérmico

O proxecto consiste na adquisición dun vehículo isotérmico, con cámara frigorífica, para facilitar o transporte da materia prima e poder garantizar a súa calidade e mellores condicións (tanto sanitarias coma de conservación e presentación) desde a compra en lonxa ata a súa venta. Ademais, a compra dunha termoseladora contribuirá a favorecer a conservación e a presentación dos produtos cara o consumidor final e a compra de ordenadores para as oficinas axilizará o proceso de recepción da información, etiquetado e facturación do produto final.