Proxecto Lique

O proxecto vai consistir fundamentalmente na realización de actividades (descritas noutro apartado da presente memoria) nas que a cidadanía se relaciona, coñece a contorna na que vive e os seus recursos para defendelos e conservalos, coñece e recoñece a importancia do sector pesqueiro como motor da economía do territorio e, sobre todo, esa cidadanía desfruta e potencia o benestar social entre todos, sen distincións.