NIF

G 36 014 868

Domicilio social

Porto Pesqueiro, Edificio Anexo Lonxa, Marín

Representante

Juan Carlos Martín Fragueiro

Sector

PESQUEIRO

Tipoloxía

ARMADORES

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1997

Nº asociados

50