NIF

G 36 013 688

Domicilio social

Operadores Portuarios nº 5, Porto de Marín, Marín

Representante

Enrique González López

Sector

PESQUEIRO

Tipoloxía

CONFRARÍA

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1944

Nº asociados

21