NIF

G 36 550 630

Domicilio social

Praza de España, nº 1, 1º Esq., Oficina 1, Pontevedra

Representante

José Ramón Caldas Martínez

Sector

ECONÓMICO

Tipoloxía

EMPRESARIADO

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

2014

Nº asociados

70200