NIF

G 36 288 603

Domicilio social

Rúa Real, s/n, Ponteareas (Oficina de Turismo)

Representante

Ventura García

Sector

ECONÓMICO

Tipoloxía

PROPIETARIOS DE VIVENDAS TURÍSTICAS

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1997

Nº asociados

85