NIF

G 94 015 997

Domicilio social

Casa de Cultura de Nantes. Contumil s/n, Sanxenxo

Representante

María Estrella Martínez Varela

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

AMBIENTAL

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

2010

Nº asociados

40

Enlace