NIF

G 94 027 141

Domicilio social

Lugar Coirón, nº 38, Dena, Meaño

Representante

Santiago Luis Vázquez Torres

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2015

Data constitución

2010

Nº asociados

62

Enlace