NIF

G 36 353 464

Domicilio social

Rúa Montero Rios, nº 31, Bueu

Representante

Victor Domínguez Antas

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1999

Nº asociados

80