NIF

G 36 486 132

Domicilio social

Rúa da praia nº 29, 1, Raxó

Representante

José Candido Dasilva Iglesias

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

DEPORTIVA

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

2004

Nº asociados

30