NIF

G 36 016 632

Domicilio social

Praza de San Roque, nº 59, Combarro

Representante

Patricia Pérez Pousada

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

1977

Nº asociados

-