NIF

G 36 293 223

Domicilio social

Lugar Meiro, nº 105 A, Bueu

Representante

Victoria Martínez Barreiro

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1997

Nº asociados

40