NIF

G 36 041 085

Domicilio social

Rúa Santa Lucía, nº 23, Dena, Meaño

Representante

Juan C. Vázquez Pérez

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2015

Data constitución

1984

Nº asociados

123