NIF

G 36 307 247

Domicilio social

Rúa Rafael Picó, nº 58, Portonovo

Representante

Alejandro Piñeiro González

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

DEPORTIVA

Data Adhesión GALP

2009

Data constitución

1997

Nº asociados

93

Enlace