NIF

G 36 502 359

Domicilio social

Rúa Sagrada Familia, nº 2, Baixo, Marín

Representante

Carolina Solla Martínez

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

IGUALDADE

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

2001

Nº asociados

-

Enlace