NIF

G 36 989 599

Domicilio social

Rúa Avelleiras s/n, Facultade de Ciencias do Mar, Campus Universitario, Vigo

Representante

Paula Mozos Ansorena

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

AMBIENTAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

2006

Nº asociados

267