NIF

G 36 017 184

Domicilio social

Avda. de Outeiro nº 18, Raxó

Representante

María Garrido Mosquera

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

VECIÑAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1980

Nº asociados

40