NIF

G 94 015 062

Domicilio social

Camiño das Treviscas, nº 5, Xuviño, Combarro

Representante

Valentín Silva Pérez

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

2014

Nº asociados

25