NIF

G 36 117 927

Domicilio social

Poblado de Mogor, nº 10 A, Marín

Representante

Miguel Pereira

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

VECIÑAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1988

Nº asociados

56

Enlace