NIF

G 36 167 633

Domicilio social

Rúa Outeiro, s/n, Mogor, Marín

Representante

Juan Manuel Rosales Pérez

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

VECIÑAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1992

Nº asociados

300

Enlace