NIF

G 36 112 209

Domicilio social

Víal de praias, nº 28, Seixo, Marín

Representante

Jorge Fernández Amoedo

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

VECIÑAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1989

Nº asociados

-

Enlace