NIF

G 36 224 400

Domicilio social

Rúa Sagrada Familia, nº 2, Baixo, Marín

Representante

Carolina Solla Martínez

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

VECIÑAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1994

Nº asociados

-

Enlace