NIF

G 36 264 331

Domicilio social

Rúa Virxe do Porto, nº 27, Marín

Representante

Pascual Martínez Ferradás

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

VECIÑAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

2003

Nº asociados

56

Enlace