NIF

G94056215

Domicilio social

Rúa Echegaray, nº 10, 2º Esq., Pontevedra

Representante

Josefa Vázquez Martínez

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

SOCIAL

Data Adhesión GALP

2023

Data constitución

Nº asociados