NIF

G 94 129 467

Domicilio social

Rúa Sarmiento nº 8, Pontevedra

Representante

Miguel Ángel Aris Abilleira

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

2015

Nº asociados

37