NIF

G 94 119 922

Domicilio social

Avda. de Agrelo, s/n, Cela, Bueu

Representante

Luz Gómez Señoráns

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

AMBIENTAL

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

2014

Nº asociados

5

Enlace