NIF

G 36 145 068

Domicilio social

Apdo. 414, Pontevedra

Representante

Benito Andrade González

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

AMBIENTAL

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1987

Nº asociados

360