NIF

G 36 015 287

Domicilio social

Rúa do Caracol, nº 36, Soto, Marín

Representante

Lois González Dopazo

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2011

Data constitución

1953

Nº asociados

240