NIF

G 36 049 724

Domicilio social

Avda. de Ourense, s/n, Marín

Representante

Jose Ramón García González

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

DEPORTIVA

Data Adhesión GALP

2022

Data constitución

2004

Nº asociados

47