NIF

G 36 381 408

Domicilio social

Avda. da Seca, nº 17, Poio

Representante

Joaquín Fabeiro Beiro

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

DEPORTIVA

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

2001

Nº asociados

25

Enlace