NIF

G 36 190 528

Domicilio social

Rúa Rafael Picó, nº 44, Portonovo

Representante

Javier Ruíz de Cortázar Díaz

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

DEPORTIVA

Data Adhesión GALP

2014

Data constitución

1992

Nº asociados

210