NIF

G 36 397 669

Domicilio social

Rúa do Espiño s/n, Portonovo

Representante

Victorino García Piñeiro

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

DEPORTIVA

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

1982

Nº asociados

53