NIF

P 36 00400 J

Domicilio social

Rúa Eduardo Vicenti, nº 8, Bueu

Representante

Xosé Leal Fariña

Sector

PÚBLICO

Tipoloxía

CONCELLO

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

NP

Nº asociados

NP