NIF

P 36 02600 C

Domicilio social

Avda. de Ourense, nº3, Marín

Representante

María Ramallo Vázquez

Sector

PÚBLICO

Tipoloxía

CONCELLO

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

NP

Nº asociados

NP