NIF

P 36 02700 A

Domicilio social

Rúa Campo da Feira, nº1, Meaño

Representante

Carlos Vieitez Fenández

Sector

PÚBLICO

Tipoloxía

CONCELLO

Data Adhesión GALP

2016

Data constitución

NP

Nº asociados

NP