NIF

P 36 04100 B

Domicilio social

Praza do Mosteiro nº1, San Xoan, Poio

Representante

Julio Casás Barral

Sector

PÚBLICO

Tipoloxía

CONCELLO

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

NP

Nº asociados

NP